top of page

Inteligentne kontrakty

Inteligentny Kontrakt to nic innego jak rozbudowana wersja standardowej umowy. Różnica polega na zastosowaniu rozwiązaniu cyfrowym (w tym przede wszystkim blockchain) umożliwiającym sprzężenie postanowień zawartych w rozbudowanych klauzulach wykonawczych z dowolnym systemem obsługującym procesy biznesowe. 

 

Osiągnięta w ten sposób automatyzacja procesów biznesowych wynikających z umów/kontraktów możliwa dzięki wierzytelnej weryfikacji zapadalności poszczególnych klauzul (blockchain) powoduje, że kontrakt nie jest już tylko narzędziem “na złe czasy” leżącym w szufladzie i używanym manualnie, gdy “są zasoby”.

Inteligentny Kontrakt to narzędzie, działające bez zbędnej zwłoki, w zdefiniowanym zakresie, z pełną mocą prawną i gwarantujące wypełnienie klauzli.

 

Przykładowo:

 

  • Towar został dostarczony zgodnie z umową- następuje płatność.

  • Wykryto wady produktu w konkretnych partiach - automatycznie zablokowane zostają za nie płatności.

  • Zmienia sie poziom istotnego i uorzednio prcyzyjnie definiowanego czynnika kosztotwórczego - następuje korekt ceny zakupu produktu.

 

Innymi słowy: 

Inteligentne Kontrakty to samowykonalne umowy, w których warunki umowy między kupującym a sprzedającym są wyraźnie zapisane w linijkach kodu. Kod i zawarte w nim umowy są przechowywane w rozproszonej, zdecentralizowanej sieci blockchain.

Za pomocą „inteligentnych kontraktów” zapisanych na blockchainie strony zajmujące się handlem, przeniesienie własności, warunki i dostawa towarów lub usług bez interwencji prawnej.

Inteligentne Kontrakty eliminują potrzebę pośredników i umożliwiają jasne, wyraźne relacje z klientami.

bottom of page