top of page

Blockchain - Kontrola dostawców

Standardowe zabezpieczenia jakościowe stosowane obecnie oparte są głównie na wynikowej i stosunkowo rzadkiej weryfikacji dokumentów (głównie papierowych) oraz zaufaniu do różnego rodzaju certyfikatów jakościowych (IFS, BRC, VEGAN itd)

 

Producent, któremu zależy na faktycznym zabezpieczeniu się przed oszustwem, bądź błędem na którymkolwiek etapie swojego łańcucha dostaw, może na własną rękę wdrożyć narzędzie inteligentnie monitorujące sytuację w trybie rzeczywistym.


Przykładowo, przetwórca rybny, który chce nie tylko “na papierze” uchronić się przed zanieczyszczeniem swoich produktów rtęcią, może dzięki blockchain’owi w stosunkowo łatwy sposób wdrożyć system monitorujący przepływ surowca przez wszystkie obszaru łańcucha dostaw - od rybaka, przez hurtownika, osoby odpowiedzialne za produkcję, aż do magazyniera wysyłającego gotowy produkt do Klienta.

bottom of page