top of page
Transformacja cyfrowa: Metodologia pracy  

Projekty są prowadzone przy wykorzystaniu metodologii "Agile" 

Przykładowy harmonogram pracy.

1. Brief pogłębiony

2. Audyt (2-6 tygodni)

  • warsztat w określonym miejscu lub online

  • specyfikacja procesów 

  • zamknięcie zakresu narzędzia

  • specyfikacja techniczna

  • specyfikacja jakościowa

3. Prototyp (4-8 tygodni)

  • działający prototyp

  • feedback od kluczowych użytkowników 

4. Decyzja o wdrożeniu (1-4 tygodnie)

  • lista udoskonaleń 

  • decyzja o wdrożeniu finalnego produktu

5. Wdrożenie i utrzymanie

bottom of page